15 Nisan 2024

Akdeniz Haber Ajansı

Akdeniz'in Haber Portalı

Çocukluk çağında travma ve uyuşturucu hafızayı kötü etkiliyor

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde, ‘Bağımlılıkta Bir Risk Faktörü Olan Örselenmenin Öğrenme ve Bellek Sistemi Üzerine Etkisi’ konulu bilimsel çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmada madde bağımlısı, çocukluk çağında travmaya maruz kalmış madde bağımlısı ve uyuşturucu kullanmayan, travmaya da maruz kalmamış örneklem gruplarından 60 genç bireydeki öğrenme ve bellek işlevleri araştırıldı.

Karmaşık figür ile bellek süreçleri testlerinin uygulandığı gençler arasında, bilişsel işlevlerde farklılıklar ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olmayan, çocukluk çağı travması yaşamamış gençlerin anlık bellek, öğrenme, uzun süreli bellek, tanıma ve hatırlama puanlarının belirgin olarak yüksek olduğu belirlendi.

ESRAR, BİLİŞSEL İŞLEVLERİ BOZUYOR

Ayrıca, esrar kullanımının, bilişsel işlevler üzerinde bozucu etkiye yol açtığı tespit edildi. Kannabinoid kullanımının ise bilişsel işlevler üzerindeki en belirgin olumsuz etkisi, bilgiyi ham haliyle akılda tutma yetisi olarak anılan kısa süreli bellekte görüldü.

SÖZEL BELLEKTE BOZULMA TESPİT EDİLDİ

Çocukluk çağı travması yaşayan gençlerdeki yaygın sorunun da dikkat ve sözlü ya da yazılı malzemeyi bellekte depolama ve gerektiğinde geri getirme yetisi olarak bilinen sözel bellekte bozulma olduğu tespit edildi.

OKULA DEVAM ETMEYEN MADDE BAĞIMLILARINDA ORAN YÜZDE

40 Okula devam etmeyen genç oranı, sağlıklı kontrol grubunda yüzde 10, madde bağımlılarında yüzde 40, hem madde bağımlısı hem de travma mağduru olanlarda ise yüzde 65 düzeyinde çıktı.